אמנת השירות


חברת "לשם אחזקות" מציעה עבורך שרות ניהול לבית המשותף במטרה לשדרג עבורך ועבור דיירי הבית את איכות החיים בביתכם, לפטור את הדיירים ואת הועד מהטרדה והזמן היקר הנדרשים לביצוע ניהול ועד הבית, להעלות את רמת התחזוקה ולקבל את השירותים השונים במחיר תחרותי ובאיכות גבוהה.

שיטת ניהול 

שיטת הניהול הינה שקופה לחלוטין לוועד ולדיירים. השקיפות מתבטאת בכך שלדיירים ניתן דיווח פרטני של כל הוצאות הבית ויש גילוי מלא של דמי הניהול המועברים ל"לשם אחזקות". יתרה מזאת - מרכיב דמי הניהול קבוע, ידוע, ומעוגן בהסכם . כספי הדיירים שמורים ומובטחים.

ניהול תקציב - גורם מפתח לחסכון

דיירי הבית המשותף שואפים לניהול יעיל במינימום הוצאות. מטרה זו ניתנת להשגה על ידי תכנון תקציב המתחשב בהוצאות בטווח המיידי ובטווח הארוך. בנוסף יש לדאוג שביצועו של התקציב ילווה בבחירה נכונה של אנשי המקצוע בשאיפה לקבל שרות טוב במחיר תחרותי. זוהי שיטת העבודה של "לשם אחזקות" - החברה נכנסת לנעלי הדיירים ומאמצת את מטרותיהם.  

ניהול וביצוע הגביה והפקדת התשלומים בחשבון הועד

כל חבר ועד בבית משותף עם דיירים רבים יודע שנושא הגביה דורש המון זמן, סבלנות רבה ונדנוד אינסופי לדיירים שלא משלמים. בנוסף, צריך לנהל רישום מדויק, הפקדות בבנק ותשלומים לנותני שירות. הטיפול בסרבני תשלום כרוך לעיתים בהליך משפטי שצריך כמובן ידע וזמן נוסף. כל אלה מטופלים על ידי "לשם אחזקות" בסובלנות ומקצועיות. כל הכספים מופקדים בחשבון הועד וכך כספי הבית שמורים ומובטחים.   

ניהול תחזוקת הבית 

ניהול התחזוקה נעשה על ידי קבלני משנה ו/או עובדי חברה (בהתאם לרצון הדיירים) הנבחרים בקפידה על ידי "לשם אחזקות". במידה וקבלן אינו עומד בדרישות, הוא מוחלף. השאיפה היא לעבוד עם קבלנים קבועים ול"לשם אחזקות" יש רשימה של קבלנים שהוכיחו עמידה באמות מידה של מחיר מקצועיות ואיכות השרות. הקבלנים הנבחרים על ידי "לשם אחזקות" הם אנשי מקצוע שעובדים בהתאם לחוק והתקנות בתחומם. כמו כן, ניתן גם להמשיך ולהעסיק את הקבלנים הנוכחיים במידה ודיירי הבית מעוניינים בכך. 

סיוע בניהול אסיפת הדיירים וגישור 

על פי חוק יש לקיים אחת לשנה אסיפת דיירים, כאשר נדרש להגיע להחלטות, לערוך פרוטוקול ולנהל האסיפה. בנוסף, יש לקיים תקשורת שוטפת עם הדיירים בכל ענייני הרכוש המשותף ולעיתים יש גם צורך בהפעלת מיומנויות גישור. "לשם אחזקות" נותנת סיוע מלא בנושאים אלה ופוטרת את  ועד הבית ממטלות נדרשות אלה.

זמינות של 24 שעות למקרי חרום

מענה 24 שעות למקרי חירום:

09:00 - 18:00 לכל פנייה לנוחיות הדיירים.

18:00 - 09:00 מענה למקרי חירום.

לדיירים שליטה מלאה על תזרים המזומנים

הכספים מנוהלים בחשבון הבית הרשום על שם הועד ורק לנציגי הועד מותר לפעול בחשבון. כל הכספים שנגבים מהדיירים מופקדים בחשבון זה.

התשלומים לספקים נעשים מחשבון הועד על גבי שיקים ש"לשם אחזקות" מגישה לאישור וחתימת נציג הועד. בדרך זו יש לדיירים שליטה מלאה על כספם.

"לשם אחזקות" מנהלת את ההוצאות וההכנסות ומעבירה דו"ח חצי שנתי לידי הועד, דבר היוצר שקיפות מלאה ובעיקר דרכנו להמחיש הניהול יעיל והחסכוני עבורכם.

הנכם מוזמנים ליהנות מסל מוצרים יוצא דופן שעומד לרשותכם, סל המוצרים הינו שונה איכותי ומיוחד.